Mobile menu Menu

OPATŘENÍ ZNOJMO

PLÁN PREVENCE A POMOCI MĚSTA ZNOJMA

Školství

Prosíme rodiče, aby v maximální možné míře poskytovali škole svých dětí součinnost.

(INTERAKTIVNÍ VÝUKA DĚTÍ)


MŠ A ZŠ PRO DĚTI LÉKAŘŮ, PRACOVNÍKŮ IZS NEBO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Na základě usnesení vlády z 15. března., které přijala v souvislosti s bojem proti koronaviru, zajistilo město Znojmo péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců nemocnice či složek integrovaného záchranného systému. Město pro ně vyčlenilo budovu MŠ Dělnická, která je určena dětem navštěvující mateřské školy a 1. stupeň základní školy. 
Více informací naleznete v aktuální tiskové zprávě


MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ, VYŠŠÍ ODBORNÉ, VYSOKÉ A UMĚLECKÉ ŠKOLY a OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY

zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních od 11. března 2020 do odvolání za účelem zabránit šíření nemoci COVID-19 rozhodlo bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením. O zákazu přítomnosti dětí v mateřských školách rozhodla Bezpečnostní rada města Znojma od 16. března 2020 do odvolání.

SEZNAM ZNOJEMSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL - www.znojmocity.cz

SEZNAM ZNOJEMSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL - www.znojmocity.cz


ZÁPISY DO 1. TŘÍD BUDOU LETOS BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021. Zápisy se tak v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole! Všechny důležité informace k průběhu zápisu najdete v tiskové zprávě. Žádost o přijetí je nutno poslat příslušné základní škole v termínu od 1. do 24. dubna. Samotný zápis proběhne 25. dubna.

Bližší informace k zápisu  získají zákonní zástupci dětí přímo na webových stránkách jednotlivých základních škol. V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče: 

Marta Šulerová, marta.sulerova@muznojmo.cz, +420 777 562 996

Denisa Krátká, denisa.kratka@muznojmo.cz, +420 739 389 015


INFORMACE Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY ZNOJMO 

Rušíme ambulantní provoz s výjimkou krizových intervencí. V případě potřeby jsme pro klienty k dispozici telefonicky a e-mailem (viz kontakty na internetových stránkách) každý den od 8 hod. do 14:00 hod..

Úřední hodiny pro neodkladné záležitosti:

 Pondělí   8:00 hod. - 12:00 hod.

 Středa   8:00 hod. – 12.00 hod.

 Přesto prosíme o přednostní využívání telefonních a elektronických komunikačních prostředků.


MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru dnes představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky 

na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.

Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu
z matematiky. 

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol.  Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je
ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení
,“ říká ministr školství.
 Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací
i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka.

2 varianty maturitní zkoušky

1. varianta

Školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok.

2. varianta

Školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení. Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů  by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé
v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok. Návrh dnes schvaluje vláda, poté bude předložen k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu.

Zdroj: www.msmt.cz

 

 

COVID-19

AKTUÁLNĚ ZE ZNOJMA

JE V REGIONU ZNOJMA POTVRZENÁ NÁKAZA? ANO

Detailní informace naleznete na 

khsbrno.cz

onemocneni-aktualne.mzcr.cz

 

Sledujte násChybí Vám na webu některé důležité informace? Dejte nám vědět.

* povinné položky