Mobile menu Menu

OPATŘENÍ ZNOJMO

PLÁN PREVENCE A POMOCI MĚSTA ZNOJMA

Ekonomická opatření

Radnice přijala 11 ekonomických opatření, která mají za cíl zmírnit dopady vládních restrikcí a pomohou občanům Znojma překonat krizovou situaci.

Jednotlivé body nyní rozpracují a spustí jednotlivé odbory a příspěvkové organizace města. Podrobnosti budeme postupně doplňovat.

 

 11 EKONOMICKÝCH OPATŘENÍ PRO ZNOJMO

  1.      Odpuštění nájmu živnostníkům, malým a středním podnikatelům

Pro drobné živnostníky, malé a střední podnikatelé znamená restriktivní vládní opatření existenční problém. Město proto odpustí měsíční nájemné všem s výjimkou bankovních institucí, firem s mezinárodním přesahem a státních a krajských institucí. Platba, kterou posílá nájemník Správě nemovitostí města Znojma (SNMZ) v měsíci dubnu, má být ponížena o položku nájemného (tj. netýká se například záloh na energie, které jsou součástí předpisu celkové platby). SNMZ bude všechny nájemníky obesílat.

 2.      Odpuštění nájemného v městských bytech

 Město vlastní cca 1 200 bytů. Lidé žijící v městských bytech jsou většinou lidé s nízkými příjmy, lidé pracující manuálně nebo domácnosti, které jsou často závislí pouze na jednom příjmu v rodině. Právě na ty dopadnou vládní nařízení a ekonomická recese nejvíce. Město proto odpustí všem nájemníkům v městských bytech měsíční nájemné. Platba, kterou posílá nájemník Správě nemovitostí města Znojma (SNMZ) v měsíci dubnu, má být ponížena o položku nájemného (tj. netýká se například záloh na energie, které jsou součástí předpisu celkové platby). SNMZ bude všechny nájemníky obesílat.

 Rada města s ohledem body 1 a 2 vyzývá k solidaritě a preventivním opatření také ostatní pronajímatele, ať už z veřejného, nebo soukromého sektoru například, formou odpuštěním nebo odložením plateb.

 3.      Zálohové nákupy pro osoby v karanténě

 Díky zálohovým platbám bude zajištěna ochrana zdraví pracovníků a dobrovolníků, kteří pomáhají lidem v karanténě, neboť nedojde ke kontaktu mezi osobou v karanténě a osobou dopravující potřebný nákup ani prostřednictvím předávaní hotovosti

 4.      Splátkové kalendáře a zálohové platby malým a středním dodavatelům ze znojemského okresu

 S cílem udržet co možná největší zaměstnanost v regionu radnice zavede splátkové kalendáře a systém zálohových plateb malým a středním dodavatelům ze znojemského okresu.

 5.      Zkrácení doby splatnosti faktur vůči dodavatelům

 S cílem podpořit cash-flow firem budou faktury vystavené městu Znojmu placeny neprodleně, v nejkratší možné době (10 dnů).

 6.      Koordinátor pro živnostníky a malé a střední podnikatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí chystají řadu podpůrných opatření pro živnostníky a malé a střední podnikatele, ať už jde o plánované odpuštění důchodového pojištění pro OSVČ, o program MPSV„Antivirus“ či o tzv. Liberační balíček Ministerstva financí. Zorientovat se v těchto nových opatřeních mají znojemským živnostníkům a firmám pomoci koordinátorky města Znojmem.

Ing. Maurerová Růžena                tel. 515 216 143, e-mail : ruzena.maurerova@muznojmo.cz

Ing. Radkovská Bohumila             tel. 515 216 235, e-mail : bohumila.radkovska@muznojmo.cz

 Koordinátorky budou nová opatření monitorovat. Vláda konkrétní formy pomoci bude teprve upřesňovat, prosíme proto o trpělivost a shovívavost.

Kontaktovat můžete také regionální kancelář agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj na
brno@czechinvest.org nebo telefonicky na 296 342 442, 296 342 938, 296 342 939, která rovněž
poskytuje konzultace podnikatelům.

  7.      Navýšení finanční pomoci poskytovatelům sociálních služeb

Sociální služby jsou naprosto nezbytnými pro překonání epidemie COVID-19. Město Znojmo je proto ochotno navýšit finanční prostředky do oblasti sociálních služeb a prostřednictvím individuálních dotací podpořit také další organizace jako jsou Oblastní charita Znojmo, Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, Český červený kříž Znojmo a další.

 8.      Pokračování v investičním plánu na rok 2020

 Město Znojmo je díky svým investičním aktivitám významným „investorem“ a „zaměstnavatelem“ v regionu. Díky odpovědnému hospodaření minulých let a přebytkovému rozpočtu roku 2019 může město i nadále pokračovat v investičním plánu na rok 2020.

 9.      Navýšení financí na preventivní kroky v boji proti koronaviru

Město Znojmo prozatím vyčleňuje na boj proti rozšíření koronaviru částku 10 milionů korun

 10.  Městská autobusová doprava zdarma (do odvolání)

 Městská autobusová doprava jezdí i nadále až do odvolání zdarma. Prokazatelnou ztrátu dopravci bude hradit město. Město také nechalo všechny autobusy MAD a zastávky kompletně vydezinfikovat.

  11.  Parkovné zdarma (do odvolání)

 Parkování zdarma platí na placených parkovištích FCC Znojmo od 17. března a bude platit až do odvolání. Navrhuje se nechat parkování zdarma do konce krizových patření.

 

 

 

COVID-19

AKTUÁLNĚ ZE ZNOJMA

JE V REGIONU ZNOJMA POTVRZENÁ NÁKAZA? ANO

Detailní informace naleznete na 

khsbrno.cz

onemocneni-aktualne.mzcr.cz

 

Sledujte násChybí Vám na webu některé důležité informace? Dejte nám vědět.

* povinné položky