Mobile menu Menu

OPATŘENÍ ZNOJMO

PLÁN PREVENCE A POMOCI MĚSTA ZNOJMA

Provoz úřadů a organizací

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZNOJMO

V návaznosti na rozhodnutí vlády o prodloužení preventivních opatření a omezení v souvislosti s bojem proti koronaviru upravuje také znojemská radnice provoz úřadu: pro veřejnost a naléhavé záležitosti je vyhrazený omezený čas vždy v pondělí a ve středu. Prosíme všechny, aby osobní návštěvou úřadu řešili pouze nezbytné a neodkladné záležitosti a upřednostňovali elektronickou a telefonickou komunikaci s úřadem. Tipy pro online komunikaci s úřadem viz JAK SI VYŘÍDITdevatero-uz-naporad-a-naposledy


 Kontakty na jednotlivé úředníky


Podrobnější informace k činnosti odboru sociálního

V rámci výkonu OSPOD budou řešeny pouze případy, kdy dochází k přímému ohrožení zdraví či vývoje nezletilých dětí. Nebudou řešeny běžné činnosti sociálně-právní ochrany dětí ani v souvislosti s neshody mezi rodiči či situace ohledně dodržování kontaktu při soudem stanovené úpravě styku a předání dítěte. Prosíme rodiče, aby řešili pouze nejnutnější situace přímo ohrožující zdraví či vývoj dítěte a podání činili pouze telefonicky, emailem či písemně a to i v agendě kurately pro mládež či náhradní rodinné péče. Pokud bude potřeba zásah pracovníka OSPOD, prosíme rodiče o sdělení aktuální cestovatelské anamnézy a zdravotního stavu v rodině.

Senior Point Znojmo je uzavřen a nebude zatím poskytovat ani telefonické konzultace. Telefonní číslo bude přesto přesměrováno na oddělení sociální pomoci či jiného pracovníka odboru.

V rámci kurately pro dospělé nudou poskytovány pouze telefonické konzultace.

Občané, kterým je ustanoveno město Znojmo veřejným opatrovníkem, budou v kontaktu s opatrovníky na telefonním čísle: ‎515 216 556

Výdej žádanek a receptů s modrým pruhem pro lékaře bude probíhat po telefonické domluvě.

Výdej euroklíčů a zvláštních označení motorových vozidel bude pozastaven.

Činnost terénního pracovníka bude omezena na telefonické konzultace.

 


OSTATNÍ ORGANIZACE MĚSTA ZNOJMA

Správa nemovitostí města Znojma

  • Zrušení úředních hodin pokladen do 1. 4., upřednostněn telefonický kontakt a bezhotovostní platby.

  • Ostatní oddělení fungují pouze po předchozí telefonické domluvě.

  • Veřejné WC bude pro veřejnost zdarma, aby zaměstnanci zbytečně nepřicházeli do styku hotovostí.

  • DŮLEŽITÉ:

PLATBY PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM
NEBO VLOŽENÍM NA ÚČET KB Znojmo 15039741/0100
NEZAPOMEŇTE UVÉST SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ : 515 143 520
ODDĚLENÍ SPRÁVY SVJ: 734 174 346
ODDĚLENÍ NÁJEMNÉHO: 515 143 512
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ: 731 143 010
POKLADNA: 515 143 508


Městská zeleň Znojmo

Až do odvolání uzavřeny pro veřejnost všechny hřbitovy, které má ve správě (s výjimkou konání pohřbů), dále je zavřeno pro veřejnost i Zahradnictví Městské zeleně a útulek v Načeraticích.

Zahradnictví Městské zeleně (Kuchařovická 29)

Otevřeno od 30. 3. v omezeném režimu:

7:00 – 10:00      vyzrazený čas pro seniory nad 65 let

10:00 – 15:00    pro veřejnost

Prodej bude regulovaný, v areálu bude najednou max. 5 lidí. Na bráně u vstupu bude k dispozici dezinfekce a jednorázové rukavice.


FCC Znojmo

V městských částech (s výjimkou Přímětic) proběhne blokové čištění bez umisťování dopravních značek a odtahů. Zahájení klasického blokového čištění se předpokládá až 16. dubna.

Do odvolání jsou uzavřené oba sběrné dvory.


DALŠÍ ORGANIZACE

Úřad práce ve Znojmě

Úřad práce umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online a zavádí organizační opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem. Přijatá opatření mají mít dopad na poskytování služeb klientům. Více informací zde.


Okresní správa sociálního zabezpečení

S ohledem na krizová opatření přijatá vládou ČR dochází k úpravě úředních hodin (platí i pro provozní dobu podatelen a pokladen) všech pracovišť ČSSZ a OSSZ. Více informací a kontakt na pracoviště ve Znojmě najdete zde. Kompletní informace z agendy České správy sociálního zabezpečení najdete na webu.


Okresní hospodářská komora Znojmo

Kancelář Okresní hospodářské komory Znojmo je pro veřejnost uzavřena minimálně do 1. dubna. Vyřizování vývozních dokumentů – certifikátů o původu zboží a karnetů ATA bude probíhat v následujícím režimu:

-          Dokumenty zasílané e-mailem, nadále nutno doplnit o termín, kdy doklady potřebujete mít zpět, zda se jedná o urgentní nebo normální ověření.

-          Dokumenty, které chcete předat osobně (opět s označením termínu, kdy potřebujete mít dokumenty vyřízené), vkládejte do sběrného boxu umístěného na chodbě před kancelářemi OHK Znojmo (nám. Svobody 18) ve dnech úterý, středa, pátek od 8:30 do 12:00.

 Kontakty:

Marie Jílková, ředitelka úřadu: 604 333 915

Markéta Sklenářová, asistentka ředitelky: 722 464 706

E-mail: ohkznojmo@cmail.cz


INFORMACE Z FINANČNÍ SPRÁVY

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen.  Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována  chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť  v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. 


OBŘADY

Životní situace, kterých se týká vydané nařízení o zákazu shromáždění

Svatby   – nelze konat v době trvání zákazu volného pohybu.

Mše   – od 12. března od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby a další shromáždění v kostelích, více na  www.biskupstvi.cz      

Vítání občánků a rubínové svatby   – od 12. března se ruší veškeré obřady organizované městem Znojmem až do odvolání.

COVID-19

AKTUÁLNĚ ZE ZNOJMA

JE V REGIONU ZNOJMA POTVRZENÁ NÁKAZA? ANO

Detailní informace naleznete na 

khsbrno.cz

onemocneni-aktualne.mzcr.cz

 

Sledujte násChybí Vám na webu některé důležité informace? Dejte nám vědět.

* povinné položky