Mobile menu Menu

OPATŘENÍ ZNOJMO

PLÁN PREVENCE A POMOCI MĚSTA ZNOJMA

Jak si vyřídit

V souvislosti s bojem proti koronaviru je potřeba reflektovat některé změny ve vyřizování záležitostí na úřadě, vzít na vědomí určité změny například v souvislosti s platností dokladů či využít možnosti moderní formy komunikace s úřadem a vyřídit si tak z pohodlí domova potřebné věci.

Informace o provozu úřadu najdete v sekci Úřady.


OBČANSKÝ PRŮKAZ, CESTO VNÍ PAS, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Propadlá občanka, pas nebo řidičák? Nezoufejte! Mimořádně je umožněno doklady propadlé po 1. březnu po dobu nouzového stavu používat. Legálně a bez sankcí.

Na základě doporučeného stanoviska Ministerstva vnitra ČR bude Městský úřad Znojmo, odbor správní po dobu nouzového stavu pro prokazování totožnosti uplatňovat následující postup popsaný v PDF - stažení ZDE.

Více na https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx.


PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI

Po dobu omezujících opatření (prozatím do 1. 4. 6:00 hod.)  je možné přijmout oznámení o přerušení provozování živnosti učiněné e-mailem bez kvalifikovaného el. podpisu. Z podání musí být patrné, kdo jej činí (jméno a příjmení a IČO), dále jakou živnost hodlá přerušit a doba přerušení od - do. Rovněž je nutné, aby podnikatelé v oznámení uvedli svoje telefonní číslo.

Ideálním řešením je zaslání naskenovaného Změnového listu (lze využít pro oznámení živnostenskému úřadu, České správě sociálním zabezpečení a zdravotní pojišťovně) e-mailem v příloze.

Podání e-mailem bez kvalifikovaného el. podpisu nelze aplikovat u správních řízení (např. u žádosti o zrušení živnostenského oprávnění), v těchto případech doporučujeme učinit podání písemnou cestou, popř. prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s kvalifikovaným el. podpisem.


POPLATEK ZA ODPAD

Poplatek za odpad (tj. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) ve výši 400 korun na osobu je splatný k 30. červnu 2020. Poplatek hradí i vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

V současné situaci je preferovaný způsob platby bankovním převodem. Pro platbu převodem je nutné uhradit poplatky na účet 19-5055970277/0100 u KB se specifickým symbolem 178 a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo poplatníka, plátce.

V případě platby za více členů rodiny na jedno rodné číslo je nutné v bance uvést do Zprávy pro příjemce rodná čísla ostatních členů rodiny, za které poplatník platí (z důvodu identifikace platby).

Více informací zde.


POPLATEK ZA PSA

Do 31. 3. 2020 musí držitelé (majitelé) psů zaplatit poplatky za své čtyřnohé přátele. V současné situaci je preferována platba poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-0000224741/0100 KB Znojmo, variabilní symbol (lze zjistit u správce poplatku na tel. 515 216 307) nebo přes Portál občana Města Znojma. Na stejném telefonním čísle získáte i podrobnější informace. Poplatek je vyměřen od tří měsíců stáří psa. Nahlásit nového psa musí jeho majitel do 15 dnů na finančním odboru MÚ Obroková 10. Více info zde.


ONLINE ÚŘAD – PORTÁL OBČANA

Komunikovat s úřadem moderně, z pohodlí domova a především efektivně, to umožňuje nová elektronická služba Portál občana, kterou nabízí město Znojmo. Díky portálu si vyřídíte spoustu záležitostí z vlastního počítače a například kvůli žádosti o kolaudaci nebo platbě poplatků již nemusí chodit na úřad. Stačí mít pouze přístup k internetu. Více informací zde. Registrace je možná na www.portalobcanaznojmo.cz.


OŠETŘOVNÉ

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. Více informací na webu MPSV.

Vláda s definitivní platností schválila ošetřovné pro OSVČ. Příspěvek bude pro rodiče dětí do 13 let. Jeho výše je 424 korun denně, maximální měsíčně vyplacená částka bude 13 144 korun. O příspěvek se bude žádat prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (nikoliv prostřednictvím živnostenských úřadů, jak bylo původně avizováno). Žádost o ošetřovné je k dispozici zde. Více informací na webových stránkách ministerstva.


Kontakty na jednotlivé úředníky


 

 

COVID-19

AKTUÁLNĚ ZE ZNOJMA

JE V REGIONU ZNOJMA POTVRZENÁ NÁKAZA? ANO

Detailní informace naleznete na 

khsbrno.cz

onemocneni-aktualne.mzcr.cz

 

Sledujte násChybí Vám na webu některé důležité informace? Dejte nám vědět.

* povinné položky