INFORMAČNÍ WEB MĚSTA ZNOJMA K MIMOŘÁDNÝM SITUACÍM

Úvod

Tento web slouží ke shromažďování informací při mimořádných událostech a opatřeních týkající se města Znojma. V tuto chvíli se platí plošná nařízení (bez jiných mimořádných opatření města Znojma), proto prosíme sledujte následující weby:

  www.vlada.czwww.covid.gov.cz a www.koronavirus.mzcr.cz.

Aktuální epidemiologický vývoj můžete sledovat na www.khsbrno.cz. 


 

Informace k očkování

OČKOVÁNÍ

Informace k testování

TESTOVÁNÍ